De Fitte Frisse Fries

Wês in fitte fries

Wij Friezen zijn een gezond volkje. Tenminste, zo voelen wij ons. We voelen ons zelfs gezonder dan de rest van Nederland! Dat zegt althans de Gezondheidsmonitor van de GGD. Dat is mooi. Maar ondertussen vergrijst onze provincie wel. En de helft van de volwassenen is te zwaar. Bovendien doen veel kinderen niet aan sport.

Toch kunnen we best gezonder worden. De Friese kracht is veelzijdig. We hebben rust en ruimte. We zijn verbonden met elkaar en met het landschap. We hebben onze eigen cultuur en identiteit. En we voelen ons veilig. Daar komt nog iets heel anders bij. Friezen nemen graag zelf het heft in handen. Ze hechten meer aan goede gezondheid dan aan geld en status. Ze willen graag zelf problemen oplossen en volgens het Fries Sociaal Planbureau vinden Friezen zeggenschap belangrijk.

Er zijn gebieden in de wereld waar veel mensen in goede gezondheid heel oud worden. Deze zogeheten ‘Blue Zones’ bevinden zich in Italië, Griekenland, Japan en Amerika. Onze leefstijl bepaalt voor 90 procent onze levensverwachting. Door het maken van de juiste keuzes blijven we gezond. Zeker in deze tijden van corona is een goede gezondheid van groot belang. Daarmee kunnen we (covid) virussen weerstaan. Dit geldt voor ouderen en andere kwetsbare mensen met bijvoorbeeld overgewicht, diabetes type 2 en een verzwakte afweer.

Om gezonde keuzes te maken en tot gezond gedrag te komen is juiste informatie nodig en steun om echt aan de slag te kunnen gaan. Deze uitdaging gaan we graag samen met u aan. It giet oan! Wees een fitte Fries. Wês in fitte Fries! Wij willen de Friese kracht en de succesfactoren uit de Blue Zones bundelen. Om iedereen fit en vitaal te maken zetten we in op de leefstijlgebieden: doelen stellen, beweging, samenzijn, ontspanning, voeding en slapen. Wij willen van Fryslân een Blue Lân maken.
Grou start met 'walking' Football

Onlangs is, als één van de vele activiteiten van Grou Bloeit, letterlijk en figuurlijk afgetrapt voor de start van Walking Football bij vv GAVC.

Geert Teitsma, lid van de werkgroep bloeizone Grou en inspirator van Positieve Gezondheid, had Foppe de Haan en Tjalling van den Berg gevraagd en bereid gevonden om de eerste “les” te verzorgen.

Met de enthousiaste inbreng van deze twee Fitte, Frisse Friezen werd het een succes; besloten werd om er een structurele activiteit van te maken.

Op naar een gezonde leefstijl voor alle Grouster inwoners!