Kracht van positieve gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we er doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar de klachten en gezondheidsproblemen en hoewe die kunnen oplossen.

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies en ontwikkeld door Machteld Huber. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Positieve Gezondheid omvat zowel een visie op gezondheid als een methode om te ervaren hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren. De brede invulling van gezondheid is uitgewerkt in zes dimensies. Die zijn voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Zij blijken niet alleen lichamelijke gezondheid belangrijk te vinden, maar bijvoorbeeld ook zingeving, meedoen en kwaliteit van leven.

Het spinnenweb beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten. Met het spinnenweb kunnen mensen hun eigen gezondheid in kaart brengen. Ook is het een gespreksinstrument om uit te wisselen hoe hun eigen gezondheid ervaren.


Check de website: mijnpositievegezond  voor meer informatie of www.iph.nl