Over Ons

De Fitte, Frisse Fries bestaat uit een groep enthousiaste mensen die allemaal een eigen specialisme hebben in het bevorderen van een gezonde leefstijl.

We hebben echter de volgende punten gemeen: we willen iedere Friese burger -die dat wil- stimuleren om met ons mee te doen, waarbij we eigen regie belangrijk vinden. Dus niets opleggen of voorschrijven! Verder zoeken we de verbinding met andere organisaties en activiteiten, want we kunnen het niet alleen. Tot slot bindt ons dat we allemaal werken vanuit het fundament “positieve gezondheid”; het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en daarin eigen regie te voeren (www.iph.nl).  

Wij richten ons op de Friese burger en zoeken daarin verbinding met de Friese gemeenten, Provincie Fryslân en Sport Fryslân.


Hoe werken we

De Fitte, Frisse, Fries wil laagdrempelig werken met korte lijnen, geen ingewikkelde structuren.

Voor een eerste gesprek kun je contact opnemen met een van de coaches of een e-mail sturen naar : fittefrissefries@gmail.com.  Je wordt dan uitgenodigd voor een informatief gesprek, waarin je leefstijl aan de orde komt en je een indruk krijgt van hoe jij je gezondheid op dit moment ervaart. Na het gesprek bepaal je zelf of je verder wilt met acties die gericht zijn op bevordering van je leefstijl en gezondheid.
Tjalling van den Berg 

ECO-coach

06-22809506 

Johannes Krol 

slaapkracht

06-11854279


Roelina Banga 

Oervoeding

06-46735581

   


Geart de Jong 

Sterk Troch Kjeld

06-16526273
Johan en Lotte 

Studio Seauton

06-46016677 

Caroliene Lemstra

Lemstraleefstijlcoach 

06-22533807


Geert Teitsma

Positieve Gezondheid

06-12504136